Individuele psychotherapie

De relatie tussen psychotherapeut en cliënt vertoont vele parallellen met de relatie tussen ouder en kind.
In de relatie tussen psychotherapeut en cliënt ligt het zwaartepunt niet op het bedenken van interventies maar op de impact van de emoties en het gedrag van de cliënt. In deze relatie bestaat de neiging tot synchronisatie van affecten, waarbij – net als tussen ouder en kind – therapeut en cliënt elkaars non-verbale signalen oppikken en elkaar op onbewust niveau beïnvloeden. 

De lichaamstaal en non-verbale informatie van de therapeut is even cruciaal als die van een ouder. Door de rust die de psychotherapeut aan de cliënt biedt via het aanvaarden van zijn situatie, het aanhoren van zijn verhaal en boven alles het aangaan van een gehechtheidsrelatie, leert de cliënt zijn emoties te verdragen. 

Net als de ouder bij het kind heeft de therapeut voor de cliënt de functie van externe affectregulator. Langzamerhand worden emoties gevoelens waarover gereflecteerd en gesproken kan worden. Dat maakt de weg naar bewustzijn en zelfregulatie vrij

 

Maak een afspraak