Veilig verbinden op de werkvloer

Hoe vaak gebeurt het niet dat we ons ongemakkelijk voelen als we merken dat we in de ogen van een collega of vriend iets doen wat de ander niet bevalt. Velen van ons laten dit ongemakkelijke gevoel voorbijgaan en creëren daarmee zonder zich dat te realiseren een beetje emotionele afstand tussen zichzelf en de ander.
 
Wij veronderstellen dat naarmate de emotionele afstand tussen mensen groter wordt, het niet gezegde niet gezegd blijft, een kloof ontstaat waarin de kiem gezaaid wordt voor een negatief patroon dat kan ontaarden in pesten. Voor wat betreft onze aanpak om dit negatieve patroon om te buigen kiezen wij niet voor een standaard programma maar voor zorg op maat. Samen met u gaan wij op zoek naar wat voor uw organisatie de beste aanpak lijkt. Gezien de samenstelling van ons team verheugt het ons u een gedifferentieerd aanbod te kunnen doen variërend van gesprekken en rollenspelen tot samen theater maken waarbij ervarend leren de kern vormt.