Missie, visie en strategie

VEILIG VERBINDEN

In gezinnen, op school en op de werkvloer lijkt sprake van een sterk verminderde onderlinge verbondenheid. Waar verbindingen losraken, ontstaan conflicten, wantrouwen, onrust, polarisatie en pestgedrag. Een gebrek aan onderlinge verbondenheid is onveilig, maakt eenzaam en houdt groei tegen.

Een psychotherapeut-systeemtherapeut en twee theatermakers  vormen een gedreven en inspirerend team, dat samen met u als opdrachtgever, wil onderzoeken waar de verbinding is kwijtgeraakt. Hoewel bevlogen in hun vak, geloven zij niet in de illusie van een maakbare samenleving zonder concurrentie en pesten. Wel kunnen zij u helpen om gezinsleden, leerlingen of medewerkers te leren opnieuw de verbinding met elkaar aan te gaan.
Om dit te bereiken, bewaken de sterkste schouders de veiligheid, waarbij recht wordt gedaan aan de complexiteit en context van elke situatie.

Veilig verbinden staat of valt met inzet van alle betrokkenen. Ieder mens heeft recht op een plek waar je kunt groeien en bloeien. En dat doe je door onderling (opnieuw) te verbinden.