Sta me bij en Handje helpen

Wat is EFT

EFT is Emotionally Focused Therapy

In emotiegerichte therapie staat de emotie centraal. Hoe we onze emoties beleven en uiten hangt samen met de manier waarop we ons als kind gehecht hebben aan onze ouders.

Vanuit de band met onze ouders ontstaat een innerlijk werkmodel, een manier van kijken naar de wereld en een manier waarop we de wereld tegemoet treden. Het is de manier waarop we naar onszelf en naar anderen kijken.

"Als iemand veilig gehecht is, is hij goed in staat om op interne of externe emotionele prikkels te reageren. Een probleem kan opgelost worden, er is ruimte om de situatie goed in ogenschouw te nemen en adequaat te reageren. Daarmee leert iemand pijnlijke situaties te voorkomen.

Het helpt daarbij als een veilig gehechte persoon hulp van anderen kan mobiliseren en ook goed in staat is emoties te verdragen en zichzelf te kalmeren. Het vermogen dingen in perspectief te zien maakt ze minder overspoelend. De focus kan gericht blijven op constructieve oplossingen.

Bij een onveilige hechtingsstijl is het vermogen om emoties te reguleren verminderd. Dit uit zich verschillend bij de verschillende hechtingsstijlen.

Zo uit zich dit bij de vermijdende hechtingsstijl in uiterst zelfvoorzienend, iemand is geneigd om het zelf op te lossen , niet te willen leunen op anderen.

Bij een angstige hechtingsstijl zal iemand geneigd zijn om juist veel hulp te zoeken en niet te vertrouwen op zichzelf."

Literatuur:
EFT in uitvoering – Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder3 - bijdrage Het hart van EFT - Karin Wagenaar, Lieve Migerode

Voor de geïnteresseerde

https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE over emoties


Inleiding theoretisch gedeelte

"De Jeugdzorg moet op de schop" schrijft Maxim Februari 24 september 2022 in de rubriek opinie en debat van de NRC. Door liever te worden voor kinderen. Niet door fouten en perverse prikkels te digitaliseren. Maxim Februari doelt daarbij op de neiging onderzoek op onderzoek te stapelen voordat een andere weg wordt ingeslagen.

Met onze Sta me Bij training willen we al op de basisschool docenten en leerlingen laten zien hoe ze liever voor elkaar kunnen zijn door een veilig sociaal klimaat te scheppen. Op school worden leerkrachten overladen met programma's die zij naast de gewone leerstof moeten aanbieden. Deze overdaad aan taken zet veel druk op de docenten en doet daarmee ook afbreuk aan de sociale veiligheid. Er gaan stemmen op om deze extra "leerstof" door vakkrachten te laten geven om de werkdruk voor docenten te verminderen. In de ruimte die zo ontstaat kunnen wij onze training aanbieden.

Kinderen en leerkrachten brengen veel tijd door met elkaar. Reden genoeg om hen te helpen die tijd zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Emotionele veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Leerkrachten en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een veilig sociaal klimaat.

Een veilig sociaal klimaat ontstaat niet vanzelf. Een veilig sociaal klimaat ontstaat als men emotionele aandacht heeft voor elkaar. Voor de methodes 'Sta me bij' en 'Handje helpen' heb ik de EFT behandelmethode omgezet naar een voor scholen effectieve en werkzame manier om een sociaal veilig klimaat te scheppen en zo bijvoorbeeld excessieve vormen van pesten te voorkomen. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de 'Houd me vast' training voor ouders met jonge kinderen1, ontwikkeld door Jaro van der Ende & Katja Pereira.

De 'Sta me Bij' methode helpt leerkrachten een emotioneel veilige verbinding aan te gaan met elkaar en met de kinderen. In de training 'Handje Helpen' leren kinderen een emotioneel veilige verbinding met elkaar aan te gaan.

De sfeer op school bepaalt voor een groot deel het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en is ook van invloed op de leerresultaten van de leerlingen. Een omgeving waar iedereen zich gehoord en gezien voelt geeft rust en ontspannen relaties.

• Een veilig sociaal klimaat ontstaat niet vanzelf.

• Een veilig sociaal klimaat ontstaat als men emotionele aandacht heeft voor elkaar.

• Voor het scheppen van een veilig sociaal klimaat zijn leerkrachten en leidinggevenden

verantwoordelijk

In deze training leren we emoties in een context te plaatsen. Ze worden daardoor minder overweldigend en wijzen juist de weg naar de betekenis van gebeurtenissen en de erin besloten behoeften.